ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ارسال شده توسط: مدیر سامانه

تعداد دفعات بازدید : 856

تاریخ انتشار : 1396/8/10 -13:37
سخنرانی دکتر نیستانی

سخنرانی دکتر نیستانی