ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ارسال شده توسط: مدیر سامانه

تعداد دفعات بازدید : 627

تاریخ انتشار : 1396/9/1 -13:38
دکتر خسرو باقری، استاد برجسته و صاحب نام دانشگاه تهران از پویش ملی دوباره دانشگاه حمایت کردند.

دکتر باقری

با افتخار اعلام می کنیم، که دکتر خسرو باقری، استاد برجسته و فیلسوف نام آور تعلیم و تربیت کشور، از پویش ملی دوباره دانشگاه حمایت کردند. متن حمایت ایشان به قرار زیر است:

پیش از این در برنامه تلویزیونی زوایه، که از شبکه چهار سیما پخش شد، مطرح کردم که رشد علمی کشور، در کنار نقاط قوت و وجوه مثبت آن، با سه معادله مغالطه‌آمیز و کاذب روبروست:

1.      مغالطه نخست: مقالات بیشتر یعنی علم بیشتر.

2.       مغالطه دوم: استنادات بیشتر به مقالات، یعنی علم استوارتر.

3.        مغالطه سوم: رشد علمی بیشتر یعنی جامعه پیشرفته‌تر.

رشد واقعی علم نیازمند زمینه‌ها و شرایطی است؛ مانند کلاس درس فعال، کتابخانه‌های غنی، تعامل و ارتباط پویا و متقاطع اساتید در گروه‌ها و دانشکده‌ها و نظیر آن. اگر چنین شرایطی برای رشد علم وجود نداشته باشد، و از طرف دیگر شاهد شکوفایی گل‌های علم باشیم، جا دارد که به کم و کیف این گل‌ها شک کنیم. گلهای پیش‌رو یا کاغذی هستند یا در آب و خاک دیگری رشد کرده و به زمین مورد نظر منتقل شده‌اند. تعداد زیادی از مقالاتی که محصول جوامع دانشگاهی ماست، صرفاً از صورت مقاله برخوردارند و در واقع کاذبند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که چنین محصولاتی در حل مشکلات و پیشرفت جامعه اثر چندانی داشته باشند.

  در حال حاضر آموزش عالی کشور با مشکلات و معضلات جدی در حوزه اخلاق علم، معادله نادرست تبدیل علم به ثروت، دانشگاه کارآفرین و به طور کلی با مشکلات استراتژیک در سیاست‌گذاری علمی کشور، روبروست. حل و فصل این مشکلات نیازمند فراهم آمدن بسترهای نقد و گفتگو است. در همین راستا، اخیراً به اینجانب اطلاع داده شد که گروهی از اساتید، سایتی را تحت عنوان «پویش ملی دوباره دانشگاه» راه‌اندازی کرده‌اند. متن بیانیه را مطالعه کرده و کلیت آن را مورد تأیید قرار دادم. امید است با حمایت از این دست تلاش‌ها، شاهد دانشگاه‌های پویاتر و رشد واقعی علم باشیم؛ رشدی که از سه مغالطه فوق، مبرا باشد.

دکتر خسرو باقری

استاد دانشگاه تهران