ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ارسال شده توسط: مدیر سامانه

تعداد دفعات بازدید : 643

تاریخ انتشار : 1396/8/24 -9:32
پویش ملی دوباره دانشگاه سیاسی نیست!

در مدت دو هفته ای که از آغاز پویش ملی دوباره دانشگاه سپری شده است، بازخوردهای فراوانی از اساتید سرتاسر کشور، دریافت شده است. یکی از چالش های پیش روی این کمپین، تلقی سیاسی از آن است. با وجود آنکه در بخش درباره پویش، تأکید شده است که هیچ نهاد و تشکل سیاسی از بانیان و حامیان این پویش نبوده و نیست، مع الوصف همکاران دانشگاهی در این زمینه ابهامات و دغدغه هایی را مطرح می کنند. ازاینرو و به پیشنهاد برخی از اساتید، رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به مخاطبان بیانیه افزوده شدند. توضیح بیشتر اینکه پیش از این نیز در انتهای نامه، ذیل پیشنهادات اشاره شده بود که مخاطبان اصلی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر علوم هستند. امید می رود که همکاران دانشگاهی با نگاه مثبت، از این کمپین حمایت کنند.

با احترام

و ارزوی پیروزی و بهروزی