ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ارسال شده توسط: مدیر سامانه

تعداد دفعات بازدید : 578

تاریخ انتشار : 1396/8/10 -20:8
گسترش دامنه دانشگاههای حامی پویش ملی دوباره دانشگاه

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ       که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

به امید خدا صدای پویش ملی دانشگاه از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور شنیده شده است و اساتید عزیز و بزرگوار از سراسر کشور در حال پیوستن به این پویش ملی هستند.