ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ارسال شده توسط: مدیر سامانه

تعداد دفعات بازدید : 497

تاریخ انتشار : 1396/8/10 -9:34
حمایت اساتید دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه اصفهان از پویش ملی دوباره دانشگاه

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند   چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

حافظ شیراز 

با کمال افتخاراعلام می داریم که تنی چند از اساتید بزرگوار دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه اصفهان نیز به جمع پویش ملی دوباره دانشگاه پیوستند.