ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ارسال شده توسط: مدیر سامانه

تعداد دفعات بازدید : 614

تاریخ انتشار : 1396/8/10 -4:52
دانشگاه های شهید چمران اهواز، اصفهان و بجنورد در صدر حمایت

با آنکه کمتر از 74 ساعت از راه اندازی «پویش ملی دوباره دانشگاه» می گذرد، همکارانی از دانشگاه های مختلف، از آن حمایت کرده اند. در حال حاضر، بیشترین تعداد حمایت، از سوی اساتید دانشگاه های اصفهان، بجنورد و شهید چمران اهواز صورت گرفته است. تعداد اساتیدی که در حال پیوستن به کمپین هستند، متعاقباً در سایت قرار گرفته و جزئیات بیشتری در اختیار مخاطبین و حامیان قرار خواهد گرفت.

با آرزوی بهروزی و پیروزی برای جامعه دانشگاهی کشور.