ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ارسال شده توسط: مدیر سامانه

تعداد دفعات بازدید : 590

تاریخ انتشار : 1396/11/7 -23:8

سند نقشه جامع علمی کشور

بخشی از بیانیه پویش ملی دوباره دانشگاه، به سند جامع علمی کشور مربوط بوده و به آن ارجاع داده شده است. حتی مرور ساده و مطالعه کلیات سند، نشان خواهد داد که در بسیاری از موارد، آنچه در جامعه دانشگاهی در جریان است تا چه اندازه با محتوای سند، ناسازگار است.  در فایل پیوست، سند مذکور را می توانید ملاحظه فرمایید.