ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
لیست استنادها:
نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 22:45- 1396/8/29 تعداد بازدید : 532 آموزش به محاق رفته است! (دکتر مهرمحمدی) نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 9:41- 1396/8/24 تعداد بازدید : 544 «توسعه دانش بنیان» یا «شبه دانش نفت بنیان»، مساله این است نویسنده : وحید احسانی تاریخ انتشار: 6:12- 1396/8/15 تعداد بازدید : 535 ارزیابی اثربخشی پژوهش‎های ایران؛ وزن یافته‌های پژوهش در ایران نویسنده : مجید دشتبان تاریخ انتشار: 9:59- 1396/8/8 تعداد بازدید : 679 انحطاط دوره کارشناسی در دانشگاه ها نویسنده : مجید دشتبان تاریخ انتشار: 7:25- 1396/8/7 تعداد بازدید : 567 به فرزندانمان رحم کنیم نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 17:21- 1396/7/30 تعداد بازدید : 564 دکتر غلامرضا معمارزاده طهران: کشتی به گل نشسته آموزش عالی نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 17:15- 1396/7/30 تعداد بازدید : 614 دکتر رشید حاجی خواجه لو: نقدی بر آئین نامه ارتقاء نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 17:13- 1396/7/30 تعداد بازدید : 513 دکتر فرامرز رفیع پور: معرفی کتاب موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 17:8- 1396/7/30 تعداد بازدید : 586 دکتر قانعی راد: نیاز به گفتمان و سیاستی تازه برای «بازاریابی دانشگاه» در دولت دوازدهم نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 17:5- 1396/7/30 تعداد بازدید : 547 علم مقاله محور، تولید مقاله، توهم توسعه (محمدحسین خسروی)