ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
لیست استنادها:
نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 10:11- 1397/1/27 تعداد بازدید : 191 «توسعۀ علم» با «رویکردی غیرعلمی» در ایران؛ مطالعۀ موردی: نظام پاداش دهی رسمی نویسنده : سید محمد رضا تقوی تاریخ انتشار: 10:22- 1397/1/5 تعداد بازدید : 129 ارتباط علم دینی و متون دینی نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 19:51- 1396/12/29 تعداد بازدید : 235 آشفته بازار حاصل از آئین نامه ارتقاء/۲ نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 17:24- 1396/12/28 تعداد بازدید : 146 دانشگاهیان ایران و ناشران متقلب نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 20:26- 1396/11/27 تعداد بازدید : 378 اشتباه بزرگ دانشگاه های ایرانی درباره ضریب تأثیر نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 18:30- 1396/11/26 تعداد بازدید : 335 آشفته بازار حاصل از آیین نامه ارتقاء نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 21:5- 1396/11/22 تعداد بازدید : 274 بیایید فراتر از لفاظی حرکت کنیم: وقت آن است که ما چگونگی قضاوت در مورد تحقیقات را تغییر دهیم نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 23:18- 1396/11/7 تعداد بازدید : 363 نامه خواندنی دکتر داوری اردکانی نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 23:8- 1396/11/7 تعداد بازدید : 198 سند نقشه جامع علمی کشور نویسنده : منوچهر ذاکر تاریخ انتشار: 19:35- 1396/10/15 تعداد بازدید : 322 آشنایی با منشور بزرگ دانشگاه و ارزشهای بنیادی آموزش عالی (منوچهر ذاکر)