ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
لیست استنادها:
نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 20:44- 1397/10/11 تعداد بازدید : 108 نامه¬ای به مسئولان دانشگاه رازی نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 20:36- 1397/10/11 تعداد بازدید : 45 مخمصۀ «قرار داشتن در یک شغل مرتبط»! نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 8:54- 1397/10/10 تعداد بازدید : 48 هر دم از این باغ ... نویسنده : منوچهر ذاکر تاریخ انتشار: 11:36- 1397/9/12 تعداد بازدید : 41 مطالبه برای آزادی اندیشه (به مناسبت روز دانشجو و روز دانشگاه) (منوچهر ذاکر) نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 10:11- 1397/1/27 تعداد بازدید : 236 «توسعۀ علم» با «رویکردی غیرعلمی» در ایران؛ مطالعۀ موردی: نظام پاداش دهی رسمی نویسنده : سید محمد رضا تقوی تاریخ انتشار: 10:22- 1397/1/5 تعداد بازدید : 158 ارتباط علم دینی و متون دینی نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 19:51- 1396/12/29 تعداد بازدید : 284 آشفته بازار حاصل از آئین نامه ارتقاء/۲ نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 17:24- 1396/12/28 تعداد بازدید : 186 دانشگاهیان ایران و ناشران متقلب نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 20:26- 1396/11/27 تعداد بازدید : 430 اشتباه بزرگ دانشگاه های ایرانی درباره ضریب تأثیر نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 18:30- 1396/11/26 تعداد بازدید : 376 آشفته بازار حاصل از آیین نامه ارتقاء