ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
لیست استنادها:
نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 17:23- 1398/7/9 تعداد بازدید : 76 تحلیلهای کمّی و استنادی نباید اصل قرار بگیرند نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 15:8- 1398/3/26 تعداد بازدید : 310 آزمون جامع! مناسک مانع! نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 11:13- 1398/3/22 تعداد بازدید : 204 پیشنهادهایی در خصوص شیوه‌نامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها (وحید احسانی) نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 10:6- 1398/2/23 تعداد بازدید : 174 کنشگر باشیم یا محتاط؟ (دکتر نعمت الله فاضلی) نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 20:44- 1397/10/11 تعداد بازدید : 297 نامه¬ای به مسئولان دانشگاه رازی نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 20:36- 1397/10/11 تعداد بازدید : 219 مخمصۀ «قرار داشتن در یک شغل مرتبط»! نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 8:54- 1397/10/10 تعداد بازدید : 211 هر دم از این باغ ... نویسنده : منوچهر ذاکر تاریخ انتشار: 11:36- 1397/9/12 تعداد بازدید : 242 مطالبه برای آزادی اندیشه (به مناسبت روز دانشجو و روز دانشگاه) (منوچهر ذاکر) نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 10:11- 1397/1/27 تعداد بازدید : 419 «توسعۀ علم» با «رویکردی غیرعلمی» در ایران؛ مطالعۀ موردی: نظام پاداش دهی رسمی نویسنده : سید محمد رضا تقوی تاریخ انتشار: 10:22- 1397/1/5 تعداد بازدید : 341 ارتباط علم دینی و متون دینی