ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
لیست استنادها:
نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 10:26- 1399/6/4 تعداد بازدید : 188 کلاس درس را با «نام و یاد خدا» شروع نمی‌کنم! (وحید احسانی) نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 9:48- 1399/5/19 تعداد بازدید : 245 چگونه می‌توانیم هم «مسلمان» باشیم و هم «ناکارآمد»؟ (با تأکید بر نظام آموزش عالی) (3) - وحید احسانی نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 13:14- 1399/5/13 تعداد بازدید : 234 چگونه می‌توانیم هم «مسلمان» باشیم و هم «ناکارآمد»؟ (با تأکید بر نظام آموزش عالی) (2) - وحید احسانی نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 15:24- 1399/5/5 تعداد بازدید : 247 چگونه می‌توانیم هم «مسلمان» باشیم و هم «ناکارآمد»؟ (با تأکید بر نظام آموزش عالی) (1) - وحید احسانی نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 12:17- 1399/3/13 تعداد بازدید : 382 یک دردِ دل دانشگاهی؛ خطاب به هر کسی که ممکن است برایش اهمیت داشته‌باشد نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 17:23- 1398/7/9 تعداد بازدید : 401 تحلیلهای کمّی و استنادی نباید اصل قرار بگیرند نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 15:8- 1398/3/26 تعداد بازدید : 668 آزمون جامع! مناسک مانع! نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 11:13- 1398/3/22 تعداد بازدید : 551 پیشنهادهایی در خصوص شیوه‌نامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها (وحید احسانی) نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 10:6- 1398/2/23 تعداد بازدید : 538 کنشگر باشیم یا محتاط؟ (دکتر نعمت الله فاضلی) نویسنده : مدیر سامانه تاریخ انتشار: 20:44- 1397/10/11 تعداد بازدید : 665 نامه¬ای به مسئولان دانشگاه رازی